Sunday, 14 August 2011

Carrara, Olaszország - Carrara, Italy

22°-os haló, felső érintőív, melléknap, 120°-os melléknap és parhélikus kör Colonnatában, a carrarai márványbánya felett. 2011. augusztus 12.

22° halo, upper tangent arc, 120° parhelion, parhelic circle in Colonnata, Italy, above the Carrara marble quarries. 12 August 2011

No comments: