Tuesday, 2 September 2008

Halo komplexum - Complex Display

Tegnap, szeptember 1-én, a cirrus felhőkön igazi halo-show alakult ki. Még reggel kezdődött egy 22°-os halóval és felső érintőívvel. Aztán egy ideig nem látszott semmi, majd pont, amikor dolgozni kezdtem kora délután, újabb felhők érkeztek. Láttam munka közben, hogy Alex kétszer is hív, de nem tudtam felvenni. Sejtettem, hogy valami szépet lát, és alig vártam, hogy én is kinézhessek.

Yesterday, on 1 September, the cirrus clouds produced a really nice display. It all started in the morning with a 22° halo and an upper tangent arc. Then for a while there was nothing in the sky, until the clouds started gathering again, right when I had to begin work. Alex called me twice, but I could not pick up the phone. I had the feeling that she was observing something beautiful, and could not wait to start watching the sky.


A komplexum legjava már talán elmúlt, mire befejeztem a munkát. Alex gyönyörű képeket csinált a teljes parhélikus körről és egy 40 percen át látszó Parry ívről. Szerencsére azért ezután is sokáig kitartottak még a halók. A parhélikus kör hosszabb-rövidebb darabjai még egy órán át folyamatosan látszottak.

The best part had been gone by the time I finished work. Alex took great photos of a full parhelic circle and a Parry arc that was visible for 40 minutes. Luckily, halos remained in the sky for a long time even after this. Longer or shorter segments of the parhelic circle were observable for one more hour.


Körülbelül abban az időben, amikor a parhélikus kör elmúlt, megjelent a zenitkörüli ív. Az alábbi képek eredetiek - ilyen élénk volt a színe.

At about the time when the parhelic circle disappeared, the circumzenith arc showed up. The photos below are not modified, the colours were this vivid.Közben kis időre hol az egyik, hol a másik 120°-os melléknap látszott.

Then for a while one or the other 120° parhelion appeared.A lapkristályok bemutatója után megjelentek az oszlopos kristályok. Egy darabig még gyenge maradt a 22°-os halo, de a felső érintőív megerősödött, és felső oldalív is feltűnt a zenitkörüli ív alatt. Alex még szerencsésebb volt. Kb. fél órával korábban 46°-os halót fotózott. A Nap már 27°-os magasság alatt járt, így jól látszott, ahogy elválik az új halo a zenitkörüli ívtől. Ráadásul a gyenge felső érintőív és a határozottabb körvonalú 22°-os halo szintén inkább 46°-osra utaltak, és nem felső oldalívre. Nálam ekkor bukkant újra fel a felső domború Parry-ív, ami a kikontrasztolt fotókon elég jól látszik.

After the plate display, column crystals showed up. The 22° halo was still weak for some time, but the upper tangent arc got brighter and a supralateral arc appeared below the CZA. Alex was even luckier. About half an hour before she had photographed a 46° halo . The Sun was already below 27°, so the separation between the CZA and the arc became evident. Besides this, the weak upper tangent arc/strong 22° halo indicated that in her case it was a 46° halo and not a supralateral arc. At my place, the upper suncave Parry arc showed up around this time. It is well visible in the usm-ed and embossed images.

Majdnem naplementéig kitartott a halók egy része: a melléknapok, 22°-os halo, felső érintőív, zenitkörüli ív, és a felső oldalív.

The display lasted long. The parhelia, 22° halo, upper tangent arc, circumzenith arc and supralateral arc remained in the sky almost until sunset.

No comments: