Sunday, 31 August 2008

"Vulkanikus naplemente" - Volcanic Sunset

Pár napja nagyon festőiek a napkelték és naplementék, tüzes piros, narancs és lila színekkel, és élénk vörös alkonnyal és pirkadattal. Mindezt az augusztus elején Alaszkában kitört három rétegvulkánnak (Kasatochi, Okmok és Cleveland) köszönhetjük ( 1 - 2 ). Észak-Amerikában már napokkal ezelőtt észlelték a különös naplementéket, de úgy tűnik, mostanra elérte az aerosol-felhő Európát. Ahogy a finom vulkáni por és a kén-oxid alapú apró részecskék szétterjednek a sztratoszférában ( 3 ), megtörik a napfényt, és gyönyörű, színes naplementéket hoznak létre. Ha közelebbről megnézzük a színes eget, finom struktúrát fedezhetünk fel, ami már naplemente előtt és még napkelte után is észlelhető. Ezek aerosol részecskék, melyek szabályosan rendeződnek odafent a magaslégkörben ( 4 ). Hogy jobban látsszon a szerkezete, érdemes rákattintani a képekre.

For a couple of days now, sunsets and sunrises have been really picturesque with fiery reds, oranges and purples, and an oddly coloured sky even much after sunset (or before sunrise). This is caused by the early August eruption of three Alaskan stratovolcanoes: Kasatochi, Okmok and Cleveland ( 1 - 2 ). In the United States such volcanic sunsets had been observed several days before, but it seems that the aerosols in the stratosphere have reached Europe. As the fine volcanic ash and the aerosols of sulphur oxide spread ( 3 ), they scatter sunlight and cause these beautiful sunset colours. When taking a closer look at the coloured sky, fine structure can be observed, which is possible to see shortly before sunrise and after sunset, as well. These are the aerosol particles, structured delicately high up in the sky ( 4 ). To see the structure, click on the images below.

Vecsés - 2008. augusztus 30.
30 August 2008 - Vecsés, Hungary
András tegnapi képei: ( 5 )
András's images from yesterday: ( 5 )

*
A lenti képek még augusztus 21-én készültek, és a különös gravitációs hullámnak illetve undulatus felhőnek tűnő szerkezet szintén az apró vulkanikus részecskék miatt lehet. Az utolsó kép ki van kontrasztolva. Teljes nagyságban is megtekinthető ( 6 ).

The images below were taken on 21 August, and the structure that looks like and undulatus cloud or gravity wave, must have been caused by the tiny volcanic particles. The last image is unsharp-masked. You can view it in full size, too ( 6 ).Thursday, 28 August 2008

Mai halók - Today's Halos

Felső érintőív és zenitkörüli ív kikontrasztolt képen
Upper tangent arc and circumzenit arc in unsharp masked image


*
melléknap - parhelion


*
alsó érintőív és 22-es halo
lower tangent arc and 22° halo


Szürkületi sugarak - Crepuscular Rays

Vecsés, 2008. augusztus 27.
27 August 2008 - Vecsés, Hungary


Monday, 25 August 2008

A haló-szezon kezdete - The Beginning of the Halo-Season

Úgy tűnik, végre megkezdődött az idei halo-szezon. Ma egész nap volt valami az égen. Jobbára csak körülírt halo, 22°-os halo, néha melléknap.

It seems that that halo-season has arrived. There has been something in the sky all day. Mostly a 22° halo, circumscribed halo and at times the parhelia.
Pár percre kb 50° hosszan parhélikus kör íve is látszott. Alex tőlem 20-25 km-re teljes parhélikus kört és 120-as melléknapot is fotózott.

For a few minutes, we had a 50° fragment of a parhelic circle. Alex photographed a full parhelic circle with 120° parhelion about 20-25 km from where I live.


*
Késő délutánra megérkezett a zenitkörüli ív is.
The circumhorizon arc has arrived by late afternoon, too.

Sunday, 24 August 2008

Koszorú - Corona


Színes kondenz - Coloured Contrail


Halók - Halos

22° halo, jobbos melléknap, felső érintőív és zenitkörüli ív (ez utóbbi kikontrasztolt képen) délelőtt 8:20 és 10:20 között; majd délután 14:30 körül negyed órán át 22° halo.

22° halo, right parhelion, upper tangent arc, circumzenith arc (this latter one in usm-ed image) between 8:20 and 10:20. Later a 22° halo for quarter of an hour at around 14:30.


Saturday, 23 August 2008

Komplexum - Complex Display

Melléknapok, gyenge 22° halo, felső érintőív, zenitkörüli ív, felső oldalív.

Parhelia, faint 22° halo, upper tangent arc, circumzenith arc, supralateral arc.


Thursday, 21 August 2008

Halo & KH

Körülírt halo - Circumscribed Halo
Vecsés - 2008. augusztus 20.
20 August 2008 - Vecsés, Hungary

*
Kis Kelvin-Helmholz felhők - Little Kelvin-Helmholz clouds
Budapest - 2008. augusztus 20.
20 August 2008 - Budapest, Hungary


Monday, 18 August 2008

Kék Hold / Bishop-gyűrű - Blue Moon / Bishop's Ring


2008. augusztus 15-én éjjel annyi finom szaharai eredetű por volt a levegőben, hogy a Hold elkékült.

On 15 August 2008, there was such a great amount of fine Saharan dust in the air that the Moon turned blue.

Spaceweather.com

Sunday, 17 August 2008

Alga-glória - Algal Glory

Glória részlete egy algás pocsolyában. Sajnos a koszorút a nap tükörképe körül nem fényképeztem le. Ha a vízfelület nagyobb lett volna, és a nap is jobban rásüt, sokkal jobban kivehető lenne a jelenség és talán Quételet-gyűrűk is látszódnának ( 1 - 2 ). Jari Piikki és Marko Riikonen képei és leírásai: ( 3 - 4 ).

Fragment of a glory in a pool covered with algae. Unfortunatelly I did not photograph the corona around the sun's reflection. Had the pool and the sunny water-surface been larger, the phenomenon could have been seen better, with probably some Quételet-rings, as well ( 1 - 2 ). More on algal optics with Jari Piikki's and Marko Riikonen's images: ( 3 - 4 ).