Friday, 31 August 2007

Nyárvégi nagytakarítás - End-of-Summer Cleaning

Körülírt halo felső érintő íve tükrökben
Upper tangent arc of a circumscribed halo reflected in mirrors

Saturday, 25 August 2007

Körülírt halo - Circumscribed Halo

Vecsés, 2007. augusztus 25.

Kék hold - Blue Moon

Bishop-gyűrű - Bishop's Ring
Vecsés, augusztus 23 - Vecsés, 23rd August

melléknap, halo - sundog, halo

Budapest, augusztus 21 - 21st August, Budapest
*
Vecsés, augusztus 22 - 22nd August, Vecsés

Monday, 20 August 2007

Villámok - Lightnings
CZA


Alig 10 percig volt látható - Was visible for less than 10 minutes

Saturday, 18 August 2007

Halo-komplexum - Complex Halo Display

Reggelre az transzkontinentális járatok gyönyörű kondenzcsíkokat húztak az égen. Előbb ezeken, majd később a Ci és Cs felhőkön tűntek fel a különféle halo jelenségek. Bal és jobb oldali melléknapok, 22° halo és felső érintő ív, valamint egy különösen fényes zenit körüli ív felső oldalívvel.

The overseas flights had created beautiful contrail patterns by morning. Different halo phenomena appeared first on this, then on the Ci and Cs layers. Left and right parhelia, 22° halo, upper tangent arc and a particularly bright CZA with supralateral arc.


András-kereszt kondenzcsíkból - St Andrew's Cross made of contrail

Felső érintő ív és zenit körüli ív
Upper tangent arc and circumzenithal arc


Bal oldali melléknap - Parhelion
Zenit körüli ív és felső oldalív- Circumzenithal and supralateral arcsJobb oldali melléknap és melléknapív
Parhelion and parhelic arc
A halo délután - the halo in the afternoon

Friday, 17 August 2007

Fénykörök - Circles of Light

Ezen a kopott vonalzón ugyanolyan fénykörök jelennek meg, mint amilyneket (főleg nedves) faágak rajzolnak egy fényforrás körül - annak ellenére, hogy a karcolások egyáltalán nem koncentrikusak. Ha pedig a képet alaposabban megnézzük, láthatjuk a spektrum színeit, melyeket a fénytörés okoz.

On this tattered ruler, the same circles of light appear as those of (mostly wet) branches around a source of light, even though the scratches are not concentric at all. In a close-up, we can see the spectral colours caused by diffraction.

Szürkületi ellensugarak - Anti-Crepuscular Rays

Élesszeműeknek ... 15 perccel naplemente után, augusztus 16.

For the sharp-eyed ... 15 minutes after sunset, 16th August

Halo - 2007. augusztus 13.

Saturday, 11 August 2007

Mammatus felhő - Mammatus Cloud


Vecsés - augusztus 11.
Vecsés, Hungary 11th August

Villámok - Lightnings


Dél-Szlovákia - augusztus 9.
Southern Slovakia - 9th August


Vecsés - augusztus 10.
Vecsés, Hungary - 10th August

Naplemente és szürkületi ellensugarak - Sunset and Anti-Crepuscular Rays


Prešov, Szlovákia - augusztus 9.
Prešov, Slovakia - 9th August

Squall-Line


Sajnos robogó autóból készült, ezért nem tudtam panorámaképet csinálni. Ahhoz, hogy az egész látsszon, kb. 4 ekkora képet kellene összerakni. Északkelet-Lengyelország - augusztus 9.

Unfortunately, this photo was taken from a moving car, therefore I couldn't make a panorama picture. For a full-sized image, about 4 such photos should be patched together. Northeast-Poland - 9th August

Halo és felhőárnyék - Halo and Cloud Shadow
Białowieża Nemzeti Park, Lengyelország - augusztus 7.
Białowieża National Park, Poland - 7th August

Tyndall-hatás és csapadéksávok - Tyndall-Effect and Precipitation Stripes
Délkelet-Lengyelország - augusztus 6
Southeast-Poland - 6th August