Wednesday, 24 September 2008

Svájci Halo - Swiss Halo

22°-os halo és melléknap 2008. augusztus 6-án. A képeket a barátaim Kovács Ria és Tóth Gábor készítették az osztrák-svájci határon valahol a Bodeni-tó környékén.

22° halo and parhelion, photographed on 6 August 2008 by my friends Ria Kovács and Gábor Tóth at the Swiss-Austrian border, near Bodensee.


Saturday, 20 September 2008

Koszorú és irizáló felhők - Corona and Iridescence

Egy hét szürkeség után után ma végre kisütött a nap fél órára.

After a week of rainy, grey weather, I could see the sun at last for half an hour today.

Sunday, 14 September 2008

Körülírt halo - Circumscribed Halo


Hold Parry-ív és 9°-os halo - Upper "Mooncave" Parry and Lunar 9° Halo.

Komplex Hold-halo - Vecsés, 2008. szeptember 13.
Eredeti és kikontrasztolt képek.

Complex Lunar-halo - 13 September 2008 - Vecsés, Hungary
Original, usm-ed and embossed images**
A szimuláció HaloSim-mel készült. 29° napmagasság.
Simulation made with HaloSim. Sun elevation 29°azimuth.


Monday, 8 September 2008

Kettős fénytörés - Birefringence


*
Kékestető, TV-torony ablaka
Windows of the TV-tower on Mt. Kékes, HungaryA képek polárszűrővel készültek.
The images were taken using a polarizing filter.

Égképek - Skyscapes

Veszprém környéke. 2008. augusztus 16.
16 August 2008 - around Veszprém, Hungary

Sunday, 7 September 2008

Bishop-gyűrű és CZA - Bishop's Ring and CZA

Vecsés - 2008. szeptember 7.
7 September 2008 - Vecsés, Hungary


*


Bishop-gyűrű és sápadt naplemente - Bishop's Ring and Pale Sunset

Sivatagi por alkotta Bishop-gyűrű Vecsésről és a Kékesről; 2008. szeptember 6.
A képekről Les Cowley oldalán ( 1 ) és a SpaceWeather-en is lehet olvasni ( 2 - 3 ).

Bishop's Ring caused by Saharan sand - 6 September 2008, Vecsés and Kékestető, Hungary
You can read about the images in Les Cowley's site ( 1 ) and on SpaceWeather, too ( 2 - 3 ).

A por miatt a naplemente is nagyon sápadt volt, a vénusz-övön pedig szinte alig voltak piros árnyalatok. A képek a sástói kilátóról készültek.

Due to the dust, the sunset was very pale, too. The belt of Venus had almost no red colours. Sástó, Hungary.

Vénusz öve - Belf of Venus

Friday, 5 September 2008

Halók - Halos

Vecsés - 2008. szeptember 2.
2 September 2008 - Vecsés, Hungary

Zenitkörüli ív és melléknap kikontrasztolt képe
Unsharp-masked images of circumzenith arc and parhelion


*
Vecsés - 2008. szeptember 5.
5 September 2008 - Vecsés, Hungary

Felső érintőív és 22° halo
Upper tangent arc and 22° halomelléknap - parhelionkörülírt halo -circumscribed halo

Wednesday, 3 September 2008

Kék folt a parhélikus körön - Blue Spot on the Parhelic Circle

A szeptember 1-i halo-komplexum még egy meglepetést tartogatott, ami a korábbi fotókon is jól látszik, de megérdemel egy külön bejegyzést. Ez a kék folt a parhélikus körön, ami 32°-os napmagasság felett már nemigen észlelhető. Amikor az én képeim készültek a nap épp ilyen magasan volt. Jellemző a kék foltra, hogy a nap állásától függően változtatja a helyzetét. Ha a nap 5°-on van, a kék folt a naptól 115° azimuthra található és csak mintegy 2° hosszú. 30-32°-os napmagasságnál viszont majdnem teljesen a nappal átellenben van, elérve a 180° azimuthot és a 10°-nyi hosszúságot. Ez azt jelenti, hogy a kék folt épp leghosszabb fázisában volt, mikor a képek készültek.

The 1 September complex display had one more interesting part that is worth a separate posting. This is the blue spot on the parhelic circle, which can be observed only at Sun elevations lower than 32°. When my photos were taken, the Sun was exactly that high, and it was slowly sinking. The blue spot changes its position with solar altitude. When the Sun is 5° high, the blue spot is at 115° azimuth and only 2° long. At solar elevations of 30-32°, it is almost opposite the Sun in the anthelic region, reaching 180° azimuth and 10° length. This means that the blue spot was in its longest phase when the images were taken.

A szimuláció a HaloSim programmal készült.
The simulation was made with HaloSim.

*


*


Teljes méretű képek eredeti és kikontrasztolt változatban:
Full-size images in theor original and unsharp-masked versions:
( 1a - 1b , 2a - 2b , 3a - 3b )