Friday, 27 March 2009

Zenitkörüli ív kondenzcsíkon - Circumzenithal Arc on a Contrail
*
És ahogy kezdődött: jobb oldali melléknap
And how it started: parhelion to the right of the sun

Monday, 23 March 2009

Koszorú - Corona


Március 22 és 23 - Halos of 22 and 23 March

Vecsés - Március 22.
22 March - Vecsés, Hungary

*
22° halo, melléknap, CZA és felső oldalív - Vecsés - Március 23.
22° halo, parhelion, CZA and supralateral arc - 23 March - Vecsés, Hungary
Wednesday, 11 March 2009

Reggeli halo - Halo in the Morning

Naposzlop, felső érintőív, melléknapok, 22° halo, CZA
Pillar, upper tangent arc, parhelia, 22° halo, CZA

Tuesday, 10 March 2009

Ellen-Tyndall - Anti-Tyndall

Ez a tyndall kb. 160°-ra látszott a naptól.
These rays and shadows appeared about 160° from the sun.


Mellékhold - Paraselene

Saturday, 7 March 2009

Mai komplexum - Today's Display

22° halo, felső érintőív, melléknapok, parhélikus kör részlet
22° halo, upper tangent arc, parhelia, part of the parhelic circle

*

*

*

Friday, 6 March 2009

Horizont körüli ív vagy alsó oldalív - Lunar CHA or Infra

Nagyon nehéz megmondani, hogy a színes sáv alsó oldalív vagy horizontkörüli ív volt. Mivel a Hold körüli halo inkább tűnt körülírt halónak, valószínűbbnek tartom az alsó oldalívet, hiszen a kialakulásához ugyanolyan kristályokra van szükség.

It's really hard to tell whether the rainbow-coloured stipe was an infralateral arc or a circumhorizon one. As the halo around the Moon looked more like a circumscribed one, I suppose it was an infralateral arc, as the same crystals are the prerequisits of its formation.

Naposzlop - Sun Pillar