Saturday, 28 February 2009

Ez + Az - This'n'That

22°-os halo Vecsésen február 14-én, és melléknap Budapesten február 25-én.

22° halo in Vecsés on 14 February and parhelion in Budapest on 25 February.


Thursday, 26 February 2009

Hazafele - On the Way Home

Légköroptikai jelenségek Törökországból hazafelé. 1) 22° halo és kettős fénytörés 2) alnap 3) alnap és koszorú. 2009. Február 22.

Atmospheric optical phenomena on the way back from Turkey. 1) 22° halo and birefringence 2) subsun 3) subsun and corona. 22 February 2009.Monday, 23 February 2009

Alsó parhélikus kör és alellennap - Subparhelic Circle and Subanthelion

Sajnos szabad szemmel csak a fehér foltot és a repülő árnyékát láttam. Kb 20 percen át tartott, és a nyolc kép közül, amit készítettem, leginkább ezen kivehető, hogy az antiszoláris pontban az alellennapon áthalad az alsó parhélikus kör és a diffúz ívek. A kép február 14-én készült helyi idő szerint 15:59-kor Bulgária felett.

With naked eyes only the white spot and the airplane's shadow were visible. The phenomenon lasted about 20 minutes, and out of the 8 photos, this shows the best how the subanthelion appears at the crossing of the subparhelic circle and the large X of the diffuse arcs. The photo was taken on 14 February at 15:59 local time above Bulgaria.


Kettős fénytörés és örvény - Birefringence and Wake Vortex

Leszállás Isztambulban február 14-én.
Landing in Istanbul on 14 February.


Glória - Glory

A képek polárszűrővel készültek, ezért a glória mellett erősen látszik a kettős fénytörés is a repülőgép ablakán. Budapest - Isztambul. 2009. február 14.

The images were taken using a polarizing filter, so the birefringence of the window is also well visible. 14 February 2009 - Budapest - Istanbul
Friday, 13 February 2009

Folytatódik ... - It continues ...

A tegnapi halo-nap ma folytatódik, bár jóval gyengébb kiadásban. 22° halo, gyenge melléknapok, még gyengébb felső érintőív, zenitkörüli ív

Yesterday's action continues today, though in a much fainter edition. 22° halo, faint parhelia and UTA, CZA.Thursday, 12 February 2009

Egésznapos halo - Whole-Day Display


A jelenség reggel felső érintőívvel kezdődött, ami megmaradt egész napon át. Később kialakult a 22°-os halo, a melléknapok, fél parhélikus kör, 120°-os melléknap, felső oldalív, zenitkörüli ív és felső + alsó naposzlop. A képek Budapesten készültek.

A display started in the morning with an upper tangent arc. Later the 22° halo, the parhelia, half a parhelic circle, 120° parhelion, supralateral arc, CZA and upper and lower pillar were observed, too. The photos were taken in Budapest, by the Danube.


*
parhélikus kör - parhelic circle

*
Felső oldalív - supralateral arc

Sunday, 8 February 2009

Az év első komplexuma - The First Complex Display of the Year

Reggel 8:00 és 11:30 között végre szép komplexum volt az égen. Először a 22°-os halo jelent meg, majd a melléknapok, a felső érintőív, és a szép erős zenitkörüli ív. Halványan egy kis ideig felső oldalív is látszott, és pár képen előjön egy nagyon gyenge felső domború Parry-ív is.

Between 8-11:30 this morning, there was a complex display. First the 22° halo appeared, then the parhelia, the upper tangent arc, and the bright CZA. For a short while, a faint supralateral arc could be observed, as well, and in a few pictures, a weak upper suncave Parry arc can be detected.


*
Felső oldalív - Supralateral arc


*
Halvány Parry-ív - Faint Parry arc
Saturday, 7 February 2009

Gyenge halók - Faint Halos

Vecsés - 2009. Február 6.
6 February 2009 - Vecsés, Hungary

*
Budai-hegység- 2009. február 7.
7 February 2009 - Buda Mountains, Hungary