Sunday, 30 November 2008

Az elmúlt hét - Last Week

Vecsés - 2008. november 24.
24 November 2008 - Vecsés, Hungary


*
Budapest - 2008. november 28.
28. November 2008 - Budapest, Hungary

Sunday, 23 November 2008

Újabb rövid "műsor" - Another Short-Lived Display

Melléknapok, zenitkörüli ív, 22° halo, felső érintőív
Parhelia, CZA, 22° halo, upper tangent arc
9:45 - 10:07

Saturday, 22 November 2008

Rövid "műsor" - Short-Lived Display

22-es halo, gyenge melléknapok, felső érintőív, zenitkörüli ív
22° halo, faint parhelia, upper tangent arc, circumzenith arcMonday, 17 November 2008

Vulkanikus naplemente - Volcanic Sunset

Az utolsó kép 40 perccel naplemente után készült.
The last image was taken 40 minutes after sunset.Irizáló kávégőz - Iridescence over a Cup of CoffeeFriday, 14 November 2008

Lowitz ív és 46° Kontakt ív (?) - Lowitz Arc and 46° Contact Arc (?)


A november 12-i halo komplexum talán még több meglepetést tartogatott, mint azt először gondoltam. Ahogy Markótól megtudtam, a zenitkörüli ív alatt megjelenő halo akár egy igen ritka 46°-os kontakt ív is lehetett, amit először 2006. november 3-án fotóztak a finnországi Muonio melletti Särkijärvi iskolánál ( 1 - 2 ). Ezt a halót Lowitz állású kristályok hozzák létre, és éppen ezért alaposabban átnéztem a fotókat. Körülbelül 5-7 perccel azelőtt, hogy a lehetséges kontakt-ív feltűnt volna, több képen is látszik a 22°-os halo tetején, a Parry ív felé nyúló sáv, ami akár Lowitz ív is lehet. Persze nem zárható ki, hogy csupán a jpg formátum átka, és a valóságban ott sem volt.

The display of 12 November brings up more questions than I first thought. As Marko called my attention to it, the halo patch underneath the circumzenith arc could have been the rare 46° contact arc, which was first photographed at Särkijärvi School near Muonio in Finland on 3 November 2006 ( 1 - 2 ). This halo is formed by Lowitz oriented crystals, and therefore I looked at my photos for Lowitz arcs. 5-7 minutes before the possible contact arc became visible, there is a stripe in several photos at the top of the 22° halo stretching towards the Parry. This could be a Lowitz arc - or simply an unfortunate artefact of the jpg format.
Ice Crystal Halos blog ( 3 )

Wednesday, 12 November 2008

Parry ívek és 46° halo - Parry arcs and 46° Halo

A kialakuló halót 15:15-kor vettem észre, és nagyon meglepett a felső érintőív fényessége. Ahogy mozogtak a felhők, megjelent az érintőíven belül egy ugyanolyan fényes felső homorú Parry ív is.

I noticed the halo forming at 15:15, and was quite surprised by the brightness of the upper tangent arc. As the clouds were moving, an upper sunvex Parry arc of the same brightness appeared inside the tangent arc.
Kb. 15:25-kor már a felső domború Parry ív is jól látszott, és egyre élesedett, majd a zenitkörüli ív és a felső oldalív is láthatóvá vált. Sajnos Tape-ív egyik képemen sincs.

At around 15:25, the upper sunvex Parry arc was well-visible, too. It was getting sharper and sharper, and soon the circumzenith arc and supralateral arc showed up, as well. Unfortunatelly, no Tape arc can be confirmed from the photos.

Ahogy a felső domború Parry ív halványodott, a 46°-os halo egyre jobban kezdett kirajzolódni. Némelyik képen egyszerre van jelen a két Parry ív, a 22°-os halo, a 46°-os halo, a felső érintőív, a felső oldalív és a zenitkörüli ív. A melléknapok helyét sajnos felhő borította. A jelenségnek 15:40-kor lett vége.

As the upper suncave Parry arc was getting fainter, the 46° halo was beginning to brighten. In some of the pictures the two Parry arcs, the 22° halo, the 46° halo, the upper tangent arc, the supralateral arc and the circumzenith arc are present at the same time. Unfortunately, the area of the parhelia was covered by thick clouds. The display ended at 15:40.
Monday, 10 November 2008

Tuba

Udine környékén - 2008. november 8, délután
8 November 2008 - near Udine, ItalyNaplemente - Sunset

Susegana, Olaszország - 2008. november 7.
7 November 2008 - Susegana, Italy

November 6, Olaszország - 6 November, Italy


Küllős szivárvány Bologna környékén.
Part of a rainbow wheel around Bologna.
*
Pileus - Firenze
Pileus - Florence
*Halvány melléknap - Firenze
Faint parhelion - Florence

Repülős halók - Halo from an Airplane

22°-os halo és melléknap valahol Horvátország felett. 2008. november 4.

22° halo and parhelion somewhere above Croatia on 4 November 2008.


Monday, 3 November 2008

Dicsfény - Heiligenschein

A dicsfény legtöbbször kora reggel látszódik a nappal pont átellenben, amikor harmatos a fű, és még hosszúak az árnyékok. A harmatcseppek egy része a levelek felszínén levő apró szőrszálakon nyugszik, és ezért gömbalakú. A napfényt ezek a cseppek a levél felszínére fókuszálják, ahonnan az visszaverődik, és szinte ugyanazon az útvonalon távozik. Ez hozza létre a világító dicsfényt, mely természetesen a nézőponttal változik: ha a fényképezőgépet eltartjuk magunktól, akkor a gép árnyéka körül jelenik meg.

The heiligenschein appears in the antisolar point in early mornings when the grass is covered with dew and the shadows are long. The spherical dewdrops sit on tiny hairs on the leaves' surface and focus sunlight on the leaf, from where the light backscatters and leaves in almost the same direction as it came. This creates the bright heiligenschein, which - of course - changes by our viewpoint: if we keep the camera away from us, it appears around the camera's shadow.

*

*

Melléknap - ParhelionSaturday, 1 November 2008

Csak szűrővel - Only with Unsharp Mask

Ma az átvonuló rövid záporoknak köszönhetően kétszer is volt szivárvány. Az egyik még délelőtt 11 felé, a másik 14:45-kor. Egyik sem tartott 3 percnél tovább. A képen a délutáni szivárvány és Luca.

Due to the passing showers, today there have been two rainbows. One in the morning at around 11, the other one at 14:45. Neither lasted longer than 3 minutes. The photo shows the second one with Luca.


*
Melléknapok és 22° halo darabkája.
Parhelia and small part of a 22° halo.